AANKOOPBELEID bricks-and-more vzw

Bij Bricks-and-More VZW willen wij uw aankoopervaring gemakkelijk, doeltreffend en schappelijk maken zodat u zo snel mogelijk uw weg vindt naar onze evenementen. Het volgende aankoopbeleid werd ontworpen zodat u het aankoopproces bij
Bricks-and-More.be vlot begrijpt en er tevreden over bent. Dit aankoopbeleid omvat onze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid. Dit aankoopbeleid is niet van toepassing op aan- of verkopen van doorverkooptickets via onze Online Marktplaats voor Ticketuitwisseling.

Aankoopbeleid

Bricks-and-More VZW verkoopt tickets om voor evenementen georganiseerd door ons eigen orgaan. Vergeet niet dat direct zonlicht of hitte de tickets soms kunnen beschadigen. Tickets die op Bricks-and-More.be worden gekocht kunnen onderworpen zijn aan een servicekost per ticket, en een niet terugbetaalde verwerkingsvergoeding per bestelling. Als u tickets op Bricks-and-More.be koopt, dan is het aantal tickets dat u voor een evenement koopt beperkt. Dit beleid is van toepassing om oneerlijke aankooppraktijken te ontmoedigen.

Bricks-and-More VZW verstuurd geen fysieke tickets maar alle tickets worden onmiddellijk na betaling aangeboden door een download link. Deze vind je terug in je mailbox en/of op je persoonlijke paginan indien er een acocunt aangemaakt is. Als u uw tickets 48 uur na betaling nog niet heeft ontvangen, gelieve dan zo snel mogelijk contact met ons via info@bricks-and-more.be. Als we er geen melding hebben over ontvangen dan wordt er geen rekening gehouden met claims voor niet geleverde tickets.

Als het evenement werd afgelast, gelieve dan contact met ons op te nemen voor informatie over een mogelijke terugbetaling van de verantwoordelijke partij. Als het evenement werd verplaatst of opnieuw gepland, dan kan de organisatie of de promotor beperkingen stellen aan die terugbetaling. 

Aangezien Bricks-and-More VZW diensten aanbiedt op het gebied van vrijetijdsevenementen (die op een bepaalde datum plaatsvinden of voor een bepaalde periode), is er geen herroepingsrecht overeenkomstig met de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991). Daarom is elke bestelling van tickets bindend zodra Bricks-and-More VZW de bestelling bevestigt, en de koper verplicht om de bestelde tickets te aanvaarden en te betalen.

Aankoopbeleid ticket

 1. Bricks-and-More VZW verkoopt als erkende organisatie tickets die het evenement waarvoor u een ticket kocht organiseert. Dit ticket blijft eigendom van de organisatie en is een persoonlijke en herroepbare vergunning, en de toegang kan op elk moment geweigerd worden zonder dat de afgedrukte aankoopprijs terugbetaald wordt. De koper garandeert dat het ticket enkel voor persoonlijk gebruik werd gekocht en dat het niet werd gekocht als onderdeel van een zakelijke of commerciële activiteit (tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de Bricks-and-More VZW), en in het bijzonder dat het ticket niet opnieuw verkocht mag worden of voor herverkoop aangeboden worden tegen een meerprijs of andere, en het mag niet gebruikt worden voor advertenties, promoties (inclusief wedstrijden en loterijen) of voor eender welke andere handelsdoeleinden zonder overleg met Bricks-and-More VZW. Doorverkoop of poging tot doorverkoop aan een prijs die hoger is dan de prijs op het ticket geeft aanleiding tot inbeslagneming of annulering zonder terugbetaling of een andere vergoeding.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid om uw tickets te controleren; fouten kunnen niet altijd rechtgezet worden.
 3. Het is uw verantwoordelijkheid om te controleren of een evenement werd afgelast en om de datum en tijdstip van een opnieuw gepland evenement te controleren. Als een evenement wordt afgelast of verschoven, dan zullen wij de nodige moeite doen om de tickethouders op de hoogte te brengen van deze afgelasting, zodra we de relevante toestemming van de organisatie hebben ontvangen. We kunnen niet garanderen dat tickethouders voor de datum van het evenement op de hoogte gebracht worden van dergelijke afgelasting.
 4. De tickets kunnen niet gewisseld of terugbetaald worden na aankoop, tenzij het evenement werd geannuleerd.
 5. Dit ticket wordt uitgegeven onderworpen aan de regels en bepalingen van de locatie en de organisatie. Alle details zijn beschikbaar aan de kassa van het evenement. Schending van deze regels en bepalingen of ander onaanvaardbaar gedrag zoals schade, hinder of letsels veroorzaken geeft de organisatie het recht om u uit de zaal te zetten.
 6. De evenement locatie behoudt zich het recht voor om de toegang te weigeren voor bezoekers die de regels en bepalingen van de zaal of de organisatie schenden. Er worden in de zaal soms veiligheidsfouilleringen uitgevoerd om de veiligheid van de bezoekers te garanderen.
 7. Het is nodig om de bepalingen met betrekking tot het evenement te respecteren. (datum, uur, locatie,…) Wanneer u te laat zou zijn bij een evenement verzoeken we u vriendelijk om kennis te nemen van de op het event, locatie of de bij de eventpartner van toepassing zijnde bepalingen betreffende laatkomers en/of zich terplekke te wenden tot een verantwoordelijke. Bij wijze van voorbeeld maar niet exhaustief kan onder andere van toepassing zijn dat:
  de toegang tot het evenement wordt geweigerd en een terugbetaling niet toegestaan.
  bij sommige shows/workshops u pas toegang zal worden verleend vanaf de eerste daartoe voorziene pauze.
  bij een event met vooraf toegekende zitplaatsen: deze kunnen worden veranderd en toegewezen in een andere prijscategorie dan deze waarvoor u initieel betaalde zonder dat dit recht geeft op welke vorm van schadevergoeding of compensatie dan ook.
 8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets.
 9. Tickets worden verkocht, onderhevig aan het recht van de zaal of organisatie om het programma te wijzigen wegens omstandigheden die buiten hun wil om liggen, en zonder verplichting tot terugbetaling of omruiling van tickets.
 10. Laserpennen, wapens, drugs en eigen eten en drinken zijn ook verboden (gelieve dit te controleren).
 11. De evenement locatie en Bricks-and-More VZW aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke eigendom.
 12. De tickethouder heeft enkel recht op een plaats die overeenstemt met wat op het ticket staat en de organisatie behoudt zich het recht voor om alternatieve te voorzien dan die op het ticket.
 13. De zaal verlaten en opnieuw binnenkomen is toegestaan mits het vragen van een geldige stempel bij de security aan de uitgang.
 14. Tickethouders stemmen ermee in dat ze als publiek kunnen gefilmd en gefotografeerd worden. Bij dit evenement worden foto en video opnames gemaakt. Wanneer je aan dit evenement deelneemt, geef je de organisatie toestemming om beelden (foto en video) waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden.
 15. Als u andere producten dan tickets op onze website heeft gekocht, dan heeft u het recht om uw overeenkomst te herroepen binnen de 14 dagen nadat u ons product (poststempel) heeft ontvangen. In dat geval stuurt u het product dat u via onze website kocht terug naar het volgende adres Bricks-and-More VZW, Ossemeer 17, 2440 Geel (BE), laat ons dan weten dat u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht. De kosten voor het terugzenden van de producten moet u zelf dragen, en wij hebben het recht om deze af te trekken van de aankoopprijs die aan u terugbetaald wordt. Dit herroepingsrecht geldt niet voor de aankoop van tickets. Als u echter andere producten dan tickets heeft gekocht via onze website, maar samen met tickets onder een eenvormig contract, dan kan het herroepingsrecht enkel uitgeoefend worden in overeenstemming met dat eenvormig contract.
 16. Al deze voorwaarden worden beheerd door de Belgische wetgeving met uitsluiting van het Verdrag van Wenen inzake internationale verkoop van goederen.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.